industri nyheter

Åtgärder för hantering av hjälm

2021-12-22
I april 2020 fick trafikledningskontoret vid ministeriet för allmän säkerhet veta att säkerhetsoperationen "En hjälm och ett bälte" kommer att genomföras över hela landet. Under insatsen kommer trafikkontrollavdelningen för allmän säkerhet att stärka brottsbekämpande ledning och undersöka och korrigera beteendet hos motorcyklar och elcyklister som inte bär skyddshjälm och bilförare som inte använder säkerhetsbälten i enlighet med lagen, för att främja utveckling av säkerhetsvanor.

Trafikledningskontoret vid ministeriet för allmän säkerhet kräver att alla orter stärker publicitet och vägledning för att öka människors medvetenhet om att bära skyddshjälmar och säkerhetsbälten; gemensamma branschmyndigheter och branschorganisationer för att främja läget "köp elcyklar och skaffa hjälmar" och "köp försäkring och skaffa hjälmar", organisera expressleverans, takeaway och hyra. Demonstration och ledarskap i nyckelbranscher som bilar och online-bilhämtning, och utnyttja skyddshjälmar och säkerhetsbälten väl.

Enligt nyheterna den 20 juni 2020 genomförde Traffic Management Bureau vid ministeriet för allmän säkerhet säkerhetsoperationen "En hjälm och ett bälte" över hela landet. Från och med den 1 juni kommer personer som inte bär skyddshjälm på motorcyklar att undersökas noggrant, och publicitet och vägledning kommer att fortsätta att utföras om beteendet för att cykla på elcyklar utan att bära skyddshjälmar.